Децембар 2014.

 1.12.2014.  
 2.12.2014.  
 3.12.2014.  
 4.12.2014.  
 5.12.2014.  
 6.12.2014.  
 7.12.2014.  
 8.12.2014.  
 9.12.2014.  
 10.12.2014.  
 11.12.2014.  
 12.12.2014.  
 13.12.2014.  
 14.12.2014  
 15.12.2014.  
 16.12.2014.  
 17.12.2014  
 18.12.2014.  
 19.12.2014  
 20.12.2014  
 21.12.2014.  
 22.12.2014.  
 23.12.2014.  
 24.12.2014.  
 25.12.2014.  
 26.12.2014.  
 27.12.2014.  
 28.12.2014  
 29.12.2014.  
 30.12.2014.

2014.12.30. Одржана новогодишња приредба под називом  Новогодишња шареница у Издвојеномодељењу у Башину. Учесници су сви ученици од 1. до 4. разреда.

   

Comments